Firma Zijp/Melse in De Rijp

De ligboxenstal uit 1989 is compleet gerenoveerd, uitgebreid en voldoet nu geheel aan de Maatlat Duurzame Veehouderij. Het gehele bedrijf is voorzien van emissiearme vloeren en diepstrooisel ligboxen. Met een automatisch gemixte kelder en de Xscrew mestscheider, beschikt het bedrijf continu over voldoende strooisel voor de ligboxen. Het melkvee van de familie Kater ligt nu schoon en comfortabel!