J.G.A. Veldman in 't Veld

– Volledige nieuwbouw op nieuwe locatie bestaand perceel; MDV norm
– 0 + 4 + 1 melkveestal voor 120 melkkoeien + droge koeien
– 2 DeLaval melkrobots
– Voerbrug aanwezig in ligboxenstal
– Aparte jongveehuisvesting voor 60 stuks jongvee
– Ligboxen- en jongveestal voorzien van sandwich dakpanelen + ge├»soleerde sandwich gevelpanelen
– Voorzien van concrelit emissiearme vloeren
– Bedrijf past weidegang toe