Smit - Krul CV in Ursem

In opdracht van firma Smit – Krul zijn wij betrokken bij de advisering, ontwerp, aanvraag van sloop- & bouwvergunningen en bouwbegeleiding voor de nieuwbouw van een ligboxenstal ter vervanging van de bestaande ligboxenstallen en voor een later te bouwen woonhuis. De nieuwe ligboxenstal (conform maatlat MDV) bevat 72 gve-ligplaatsen en aan één zijde van de voergang wordt een strohok gerealiseerd voor kalfkoeien. In de toekomst zal het bestaande woonhuis worden vervangen voor een nieuw te bouwen woonhuis.